«РАЙКАТ СТАРТ», «МІКРОКАТ ОЛІЙНИЙ», «ІКАР БОР», «АТЛАНТЕ» ТОПОВІ ПРОДУКТИ ДЛЯ УСПІШНОЇ ПЕРЕЗИМІВЛІ ОЗИМОГО РІПАКУ

Корисні матеріали 13.08.2018

«РАЙКАТ СТАРТ», «МІКРОКАТ ОЛІЙНИЙ», «ІКАР БОР», «АТЛАНТЕ» ТОПОВІ ПРОДУКТИ  ДЛЯ УСПІШНОЇ ПЕРЕЗИМІВЛІ ОЗИМОГО РІПАКУ

Позакореневі підживлення озимого ріпаку в осінній період продуктами «Райкат Старт», «Мікрокат олійний», «Ікар Бор» та «Атланте» є перевірений досвідом агроприйом, який навіть за складних погодних умов чи невідповідністю строків сівби забезпечує:

- формування потужної кореневої системи;

- формування розетки з 6-ти листків, що витримує мінусові температури на рівні кореневої шийки до -16-17°С;

- закладання квітконосних і пазушних бруньок та підвищення їхньої стресостійкості;

- рослини продуктивно засвоюють елементи живлення з ґрунту, мінеральних добрив та вирізняються збалансованим вегетативним ростом (не потребують застосування ретардантів);

- підвищення адаптаційного потенціалу та імунітету до ураження грибковими хворобами.

«РАЙКАТ СТАРТ» - це органо-мінеральне добриво, виготовлене за унікальною технології компанії Atlantica Agricola (Іспанія), яке забезпечує направлену стимулюючу дію на активне коренеутворення і в то й же час стримує надмірний вегетативний ріст рослин.

Фізико-хімічні властивості спеціального мінерального добрива «Райкат Старт», %

Вільні аміно-

кислоти

альфа-групи

Фіто-гормони

Полі-сахариди

Азот (N),

загальний

Фосфор (P2O5)

Калій (K2O)

Залізо(Fe) ЕДОФА

Бор (B)

Цинк (Zn) ЕДТА

pH

Густина, г/см3

4

0,05

15

4

8

3

0,1

0,03

0,02

7-8

1,23

Механізм дії добрива пов’язаний з поєднанням в ідеальних співвідношеннях елементів живлення, полісахаридів, гормонів, амінокислот та мінералів. Складові добрива швидко проникають через листову кутикулу до клітин, посилюють енергетичний метаболізм, активують синтез ферментативної системи, стимулюють гормональний обмін на рівні посиленого клітинного ділення та деформації клітин. За рахунок відповідного співвідношення фітогормонів в добриві «Райкат Старт» рослини озимого ріпаку посилено розвивають кореневу систему – посилюється синтез цитокінінів на кінчиках коренів (інтенсивно формуються кореневі волоски) та пригальмовується синтез ауксину, який відповідає за верхівковий ріст (витягування рослин). Роль фітогормонів в добриві та висока концентрація полісахаридів стимулює енергетичний метаболізм – накопичення достатньої кількості вуглеводів для доброго загартування рослин.

Щорічно в різних регіонах України практично підтверджується ефективність позакореневого застосування добрива «Райкат Старт» на посівах озимого ріпаку. Порівняно з необробленими рослинами спостерігається збільшення діаметра кореневої системи та кореневої шийки вдвічі, що дає можливість рослинам покращити доступ до ґрунтової вологи та поживних речовин, а отже забезпечити необхідний вміст цукрів, пентозанів, амінокислот та інших корисних речовин.

- Рекомендовані дози для позакореневих підживлень озимого ріпаку добривом «Райкат Старт» - 0,3-0,6 л/га

«МІКРОКАТ ОЛІЙНИЙ» є ефективним добривом для позакореневих підживлень озимого ріпаку в осінній та ранньовесняний період.

Фізико-хімічні властивості спеціального добрива «Мікрокат олійний»

Азот (N) загальний

Фосфор (P2O5) водорозчинний

Калій (K2O) водорозчинний

Залізо (Fe) хелатоване ЕДТА

Марганець (Mn) хелатований ЕДТА

Цинк (Zn) ЕДТА

Вільні альфа-амінокислоти

Кальцій (CaO) водорозчинний

Мідь (Cu) хелатована ЕДТА

Молібден (Мо) водорозчинний

3

1

12

0,3

0,1

0,02

4

12

0,01

0,01

Добриво містить збалансований вміст фізіологічно-необхідних для озимого ріпаку елементів живлення підсилена присутністю амінокислот, які без додаткових енергозатрат забезпечують швидке проникнення та включення хімічних елементів в рослинний метаболізм. Складники добрива забезпечують продуктивний розвиток рослин озимого ріпаку, формування фотосинтетичної поверхні, закладанню та розвитку репродуктивних органів, підвищують здатність рослин до загартування. Добриво «Мікрокат олійний» є незамінним продуктом в умовах пізніх посівів озимого ріпаку. 9 фізіологічно необхідних елементів живлення в ідеальному співвідношенні та біостимулююча й антистресова дія амінокислот здатні за короткий проміжок часу покращити фізіологічний стан рослин, посилити поглинаючу здатність кореневої системи, підвищити енергетичний метаболізм. Результатом застосування добрива «Мікрокат олійний» на озимому ріпаку восени є направлена дія на формування рослинами параметрів для успішної перезимівлі та уникнення втрат врожаю до 60%.

- Рекомендовані дози для позакореневого підживлення озимого ріпаку добривом «Мікрокат олійний» - 0,5-1,5 л/га.

- Не рекомендується комбінувати в одному робочому розчині з препаратами, що містять мідь (Cu), сірку (S), оливи (мінеральні масла), оскільки таке комбінування може призвести до прояву фітотоксичності (опіків) на культурах.

Cпільна дія продуктів «Райкат Старт» - 0,5 л/га, «Мікрокат олійний» - 0,5 л/га, «Ікар Бор» - 0,5 л/га та «Атланте» - 0,5 л/га.
Житомирська обл, 2017 р.

«ІКАР БОР» - ефективне висококонцентроване (170 г/л) борне добриво в формі етаноламіну. Легкодоступний рослинам бор, на відміну від борної кислоти та поліборатів в кілька разів швидше засвоюється та головне – не викликає токсичності у рослин. Присутність азоту в амідній формі та прилипача покращує засвоєння елемента - продуктивніше відбувається переміщення і засвоєння кальцію, поліпшується метаболізм вуглеводів, переміщення цукрів з генеративних в репродуктивні органи. Покращується еластичність тканин стебла і кореневої шийки, що знижує розтріскування за умов різкого зниження температур. Додатковою перевагою добрива виступає зволожувач, який ощадливо покриває листкову поверхню та підтримує водний баланс клітин листкової кутикули, не пересушує її на відміну від «конкурентних» борвмісних добрив.

Фізико-хімічні властивості спеціального добрива «Ікар Бор»:

Елементи живлення

Вміст

Густина, г/л

%

г/л

Азот загальний

5

7,1

1,42

N-NH2

5

7,1

Бор

12

170

Позакореневі підживлення озимого ріпаку добривом «Ікар Бор» в осінній період є обов’язковим елементом технології, адже 25% потреби культури в елементі припадає на осінній період.

Дефіцит бору в першу чергу поширений на легких ґрунтах з високим умістом піску. За умови посухи рухомість бору в ґрунті зменшується, що призводить з початку до прихованого, а далі візуально визначаємого дефіциту. Доступність бору обмежена на підлугованих ґрунтах із рН > 7, а також на карбонатних ґрунтах, оскільки вони мають надлишок вільного вапна.

- Рекомендовані дози для позакореневих підживлень ріпака озимого восени 0,5-1,5 л/га

«АТЛАНТЕ» - ефективне добриво для позакореневого застосування на посівах озимого ріпаку восени та в період відновлення вегетації навесні. Основною складовою добрива є легкозасвоюваний фосфор, який дуже швидко – упродовж 20 – 24 годин на 90 – 95% засвоюється культурами навіть за умов температури ґрунту 5-6 °С. Додатково фосфор у добриві має швидке переміщення в середині рослини, як по флоемі, так і по ксилемі. А тому елемент швидко переміщується до кореневої системи і дає поштовх її росту, стимулює діяльність мікоризи кореневої системи, що поліпшує, як засвоєння фосфору із ґрунту, так і фосфорне живлення в цілому. Калій підвищує активність ферментів повязаних з процесами фотосинтезу, інтенсивністю росту рослин, покращує споживання рослинами поживи з ґрунту та підвищує стійкість до коливань температур. Присутність в добриві «Атланте» фосфіт-іону стимулює синтез фітоалексинів, які активізують власний захисний механізм озимого ріпаку щодо різного роду хвороб (фомоз, альтернаріоз, склеротініоз, сіра гниль, переноспороз).

- Рекомендована доза для позакореневих підживлень озимого ріпаку добривом «Атланте» – 0,3 – 0,75 л/га.

- Не застосовувати з мінеральними оливами, з препаратами, що містять мідь та мають лужну реакцію.

У випадку сильного прояву симптомів дефіциту фосфору, при вирощуванні озимих культур на ґрунтах з низьким умістом фосфору, або ж без застосування фосфору в основне удобрення програму позакореневих підживлень доцільно підсилювати шляхом додавання до добрива «Атланте» – 0,3 – 0,75 л/га «Солюкат Плюс 0-40-28» –2 кг/га.

Хімічний склад та фізико-хімічні властивості спеціального добрива «Атланте»:

Складники

Вміст, %

Фосфор (P2O5) водорозчинний

30

Калій (K2O) водорозчинний

20

pH

4-5

Густина, г/см3

1,4


Параметри врожайності озимого ріпаку при проведенні осіннього підживлення добривами «Райкат Старт», «Мікрокат олійний», «Ікар Бор» та «Атланте»

Схема позакореневих підживлень озимого ріпаку

Райкат Старт, 0,5 л/га +

Мікрокат Олійний, 0,5 л/га + Ікар Бор, 0,5 л/га

+ Атланте, 0,3 - 0,6 л/га

Мікрокат Олійний, 1 л/га +

Атланте, 0,5 л/га +

Амінокат 30, 0,5 л/га

Мікрокат Олійний, 1 л/га +

Ікар Бор, 0,5 л/га +

Атланте, 0,5 л/га
Завантажити в PDF