Спеціальні добрива з фунгіцидною та імунопротекторною дією Атланте, Атланте Плюс, Атланте Мідь

Корисні матеріали 30.05.2018

Спеціальні добрива з фунгіцидною та імунопротекторною дією Атланте, Атланте Плюс, Атланте Мідь

Індустрія розвитку мінерального живлення сільськогосподарських культур щороку поповнює асортимент продуктів, які, окрім поживної, мають направлену активуючу дію на біохімічні реакції рослинного організму. Професіонали іспанської компанії Atlantica Agricola, завойовуючи світовий авторитет в інноваціях мінерального живлення, систематично розробляють унікальні формуляції, які дозволяють нівелювати вплив блокуючого фактора на продуктивність культур. Ця стаття присвячена продуктам, які вирішують питання фосфорно-калійного живлення, мають біостимулюючу дію на процеси росту і розвитку рослин та активують біохімічні реакції імуннопротекторних ензимів.

До 2018 року лінійка добрив «Атланте» виробництва іспанської компанії Atlantica Agricola в Україні була представлена двома продуктами - «Атланте» та «Атланте Плюс». Унікальна дія добрив апробована і оцінена на всіх групах культур. На сьогоднішній день добрива «Атланте» та «Атланте Плюс» є не від’ємною складовою систем мінерального живлення польових, овочевих, плодових та ягідних культур. Ефективність дії добрив та збільшення попиту на них спонукає до розширення лінійки, тому в 2018 році компанія «Вітера Україна» презентує на ринку продукт «Атланте Мідь».

Фізико-хімічні властивості лінійки спеціальних добрив «АТЛАНТЕ»

Складники

Назва добрива

АТЛАНТЕ

АТЛАНТЕ ПЛЮС

АТЛАНТЕ МІДЬ

Фосфор, %

30

18

30

Калій, %

20

16

20

Мідь, %

0,5

Саліцилова кислота, бетаїни

+

рН

4-5

5-6

6,5 – 7,5

Густина, г/см3

1,4

1,3

1,46

За рахунок присутності фосфіту калію (К2НРО3) лінійка добрив «Атланте» є пріоритетним щодо вирішення фосфорно-калійного живлення культур за умов погіршення ефективності використання фосфору і калію з ґрунту чи внесених гранульованих добрив.

Фосфіт швидко поглинається рослинами (90-98% поглинання за 3-20 год) навіть за умов понижених температур (4-5°С), включається в обмінні процеси та забезпечує системне переміщення поживи всередині культур у двох напрямках: вниз флоемою до кореневої системи, де активізує її діяльність, ростові процеси та кореневі виділення, а також уверх по ксилемі до усіх вегетативних органів: гілок, пагонів, листків.

Фізіологічна роль фосфору і калію для метаболізму рослинного організму без перебільшення є ключовою.

Фосфор входить до складу протоплазми та клітинного ядра. Із енергетичних з’єднань елемента найбільш значимі нуклеїнові кислоти, які відповідають за збереження і відтворення спадкової інформації. Енергетичні з’єднання за участю ортофосфорної кислоти (АТФ, АДФ) відповідають за процеси росту і поділу клітин. Виступають універсальним джерелом енергії для всіх біохімічних реакцій рослинного організму. Посилено впливають на процеси фотосинтезу, дихання, синтезу та перетворення вуглеводів. Тому, навіть за умов, коли всі поживні речовини будуть доступні рослинам, а фосфор ні, метаболізм рослин не буде повноцінно функціонувати.

Калій в рослинах підвищує активність ферментів, не входячи в їх склад, впливає на процеси фотосинтезу, інтенсивність росту. Приймає участь в поглинанні і транспорті води по рослинах, процесі відкриття і закриття продихів. Калій відповідає за активність гідратації колоїдів цитоплазми, що допомагає рослині краще утримувати вологу і витримувати короткочасні засухи. Поглинання поживних речовин корінням на ¾ обумовлено присутністю іонів калію.

Систематичне застосування добрив лінійки «Атланте» забезпечує зниження пестицидного навантаження на культури за рахунок підвищення імунітету рослин. Фосфіт активує механізм самозахисту рослинного організму, діє як інформуючий імунну систему «сигнал» синтезувати захисні речовини. Активний синтез імунопротекторних ензимів - фітоалексинів, забезпечує потужну протидію інфекції, яка намагається проникнути до рослинного організму. Окрім того, при систематичному застосуванні складники добрив лінійки «Атланте» інгібують розвиток мікроорганізмів роду Phitophtora та забезпечують профілактичну дію проти хвороб викликаних збудниками ряду ООМIЦЕТИ: фітофтори (Phytophthora spp.), несправжньої борошнистої роси винограду (Plasmopara viticola), бремії (Bremia sp.), несправжньої борошнистої роси цибулі (Peronospora destructor), кореневих гнилей (Pythium), справжніх борошнистих рос (Sphaerotheca macularis), плазмопари (Plasmopara).

Варто відмітити, що присутність фосфіт-іона в добривах лінійки «Атланте» має незначний вплив на розвиток більшості ґрунтових грибів, що робить його використання екологічним і безпечним для навколишнього середовища.

Спеціальне добриво «АТЛАНТЕ» є «піонером» продуктової лінійки «Атланте». Унікальна фізіологічна дія та набутий авторитет щороку збільшує кількість цінителів цього продукту. І недарма, практично доведено, систематичне застосування добрива «Атланте» на польових культурах покращує продуктивність посівів до 15% та забезпечує зменшення пестицид ного навантаження до 30%. Позакореневі підживлення добривом «Атланте» дозволяють при низьких температурах (коли обмежено доступність елементів кореневою системою) за короткий проміжок часу нівелювати дисбаланс фосфорно-калійного живлення. Забезпечити розвиток та функціонування кореневої системи на початку вегетаційного періоду та стимулювати ефективніше засвоювання азотних добрив. За рахунок системності «Атланте» покращує переміщення та засвоєння іонів кальцію, бору, молібдену та цинку. Забезпечує превентивну фунгіцидну дію без прояву резистентності та біофунгіцидний ефект проти грибкових спор класу Ооміцети.

Практично доведена ефективність дії добрива «Атланте» проти кореневих гнилей польових культур за умов передпосівної обробки насіння сумісно з добривом «Райкат Старт». Рекомендовані норми для позакореневих підживлень польових культур 0,3-0,6 л/га, овочевих, плодових та ягідних – 0,15-0,3 л/100 л води. Кратність обробок збільшує фунгіцидний ефект добрива, без прояву резистентності.

Спеціальне добриво «АТЛАНТЕ ПЛЮС» порівняно з «Атланте» менш концентроване, але посилене додатковими складниками – саліциловою кислотою та бетаїнами, які надають йому додатково біостимулюючих, лікувальних та антистресових властивостей.

Наявність саліцилової кислоти посилює адаптативні реакції культур щодо впливу екзогенних стресових чинників. У відповідь на дію патогенів стимулює генерування активних форм кисню, накопичення захисних білків, підвищення надчутливості та реакції рослинного організму. Саліцилова кислота забезпечує біостимулюючий вплив на процеси дихання, функціонування продихів, розвиток та функціонування кореневої системи, накопичення листової поверхні. Бетаїни в добриві «Атланте Плюс» відіграють роль біостимулятора для активування метаболічних процесів рослин, пов’язаних з обмінними реакціями. А також, покращують проникність складників добрива через листову кутикулу та підвищують стійкість культур до осмотичних стресів.

При складних фізіологічних порушеннях, викликаних хлорозами, ураження бактеріальними хворобами, за умов різких коливань температур відбувається закупорювання судин провідної системи. При вирішенні цієї проблеми добриво «Атланте Плюс» є незамінним продуктом. Саліцилова кислота сприяє розрідженню клітинного соку, а фосфіт посилює його рух - в результаті судини провідних тканин прочищаються та відновлюється функціонування провідної системи.

Унікальна властивість добрива «Атланте Плюс» щодо впливу на функціонування провідної системи рослин щороку підтверджується на плодових насадженнях. За умов різкого зниження температур до -6°С в період цвітіння плодових, своєчасне застосування добрива «Атланте Плюс» активує сокорух дерев та забезпечує утримання цвіту.Досвід компанії Atlantica Agricola свідчить про профілактичну ефективність добрива «Атланте Плюс» проти таких складних хвороб як бактеріальне в’янення пасльонових, бактеріальний опік яблуні та груші, вертицильозне в’янення перцю та суниці, кільцева гниль картоплі, бактеріальний рак томатів.

Рекомендовані норми для позакореневих підживлень польових культур 0,3-0,6 л/га, овочевих, плодових та ягідних – 0,15-0,3 л/100 л води.Застосування спеціальних добрив Фітомаре та Атланте Плюс у плодовому саду після різкого зниження температури (до мінус 5°С ) забезпечило збереження цвіту.

Спеціальне добриво «АТЛАНТЕ МІДЬ» є новинкою продуктової лінійки «Атланте» в портфоліо компанії «Вітера Україна». Проте, в країнах світу, де вже представлене на ринку, користується великим попитом. За рахунок поєднання фосфіту калію та міді добриво «Атланте Cu» має направлену активуючу дію на підвищення якісних показників врожаю, забезпечує фунгіцидну та антистресову дію.

За рахунок присутності міді, добриво «Атланте Cu» забезпечує посилену активуючу дію на ферментативну діяльність рослинного організму – синтез ензимів пов’язаних з процесами стабільності хлорофілу, фотосинтезу, дихання та синтезу ауксинів. Синергічна дія складників добрива «Атланте Cu» стимулює процеси азотного та вуглеводневого обмінів, культури активніше накопичують асимілянти та формують репродуктивні органи. Cu – ферменти активізують біосинтез лігніну, що сприяє зміцненню стебла – зменшення втрат врожаю від вилягання посівів. При застосуванні добрива «Атланте Cu» на зернових культурах за рахунок посилення окисно-відновних реакцій підвищується вміст білка і цукрів в зерні. У плодових культур окрім покращення фізіологічного стану дерев та якісних показників врожаю, добриво «Атланте Cu» попереджає явище «суховертості» та надмірний несвоєчасний ріст бічних пагонів.

Важливо відмітити й фунгіцидну дію добрива «Атланте Cu». Властивості фосфіту посилювати захисні реакції рослинного організму щодо впливу інфекційних захворювань підсилена фунгіцидними властивостями міді. А саме біохімічний вплив на ліпопротеїнові та ферментативні комплекси клітин патогенів та погіршення процесів, що відповідають за їхню активність та розвиток.

Рекомендована норма добрива «Атланте Cu» для позакореневих підживлень польових культур 0,3-0,6 л/га, овочевих та плодових – 0,15-0,3 л/100 л води. Кратність обробок збільшує фунгіцидний ефект.

Шановні аграрії, запрошуємо вас до співпраці. Лінійка добрив «Атланте» є невід’ємною складовою сучасної тенденції мінерального живлення рослин. Застосовуючи інноваційні продукти в системі з комплексними добривами лінійки «Нутрівант Плюс», «Солюкат Плюс» та «Мікрокат», ви заощадите на пестицидній обробці та отримаєте гідні якісні врожаї.

Завантажити в PDF