Агрохімічний сервіс

«ВІТЕРА УКРАЇНА» пропонує ПОВНИЙ КОМПЛЕКС АГРОХІМІЧНОГО СЕРВІСУ високого рівня, з визначенням агрохімічних і фізико-хімічних показників у системі ҐРУНТ-РОСЛИНА-ВОДА:

  • АНАЛІЗ ҐРУНТУ на базі аналітичної лабораторії AgSource Laboratories
  • ФУНКЦІОНАЛЬНА ДІАГНОСТИКА РОСЛИН
  • ДІАГНОСТИКА РОСЛИН ЗА ДОПОМОГОЮ N-тестера
  • ЕКСПРЕС-АНАЛІЗ ЯКОСТІ ВОДИ
  • РОЗШИРЕНИЙ АНАЛІЗ ЯКОСТІ ВОДИ - проводиться на базі власної лабораторії LaMotte (виробництво США).

ПОВНИЙ КОМПЛЕКС АГРОХІМІЧНОГО СЕРВІСУ від «ВІТЕРА УКРАЇНА» дозволяє охопити широке коло факторів впливу та надавати найповніші рекомендації щодо управління мінеральним живленням та забезпечити:

  • максимальну реалізацію генетичного потенціалу рослин;
  • підвищення стійкості рослин до шкідливих об’єктів та негативного впливу абіотичних чинників;
  • економію ресурсів та максимальну окупність системи мінерального живлення культур;
  • збереження та підвищення родючості ґрунтів;
  • уникнення забруднення навколишнього середовища залишками агрохімікатів.