​ДОБРИВА «КЕЛІК КАЛІЙ» ТА «КЕЛІК КАЛІЙ-КРЕМНІЙ» - ГАРАНТ ЯКОСТІ ВРОЖАЮ

Корисні матеріали 30.05.2018

​ДОБРИВА «КЕЛІК КАЛІЙ» ТА «КЕЛІК КАЛІЙ-КРЕМНІЙ»  -   ГАРАНТ ЯКОСТІ ВРОЖАЮ

Вже понад 35 років іспанська компанія Atlantica Agricola займає лідируючі позиції в світі по впровадженню високоефективних інноваційних продуктів для підвищення ефективності мінерального живлення культур. Унікальні формуляції, легкість в застосуванні та потужна активуюча дія кожного добрива забезпечують попит продукції Atlantica Agricola в понад 80 країн світу. Кращі марки добрив виробництва компанії успішно використовуються й на українських ланах. Серед них відомі антистресанти «Амінокат 30» та «Фітомаре», регулятори росту та розвитку «Райкат Старт» та «Разормін», продукти з фунгіцидною дією «Атланте» та «Атланте Плюс», коректори мінерального живлення «Мікрокати» та комплексні спеціальні добрива «Солюкат Плюс».Серед продуктів, що напряму збільшують якісні показники вирощеної продукції лідируючі місця займають калійні добрива марки «Келік». Виготовлені за унікальною технологією, яка забезпечує швидке проникнення макромолекули калію через листову кутикулу та включення елемента в метаболізм рослинного організму.

Фізіологічна роль калію повязана з активністю основних біохімічних реакцій рослинного організму.

- Інтенсивність процесів фотосинтезу, синтез фітогормонів, білків, вуглеводів та цукрів проходить за участю ферментів калійного походження.

- Ензимна активність калію сприяє інтенсивності гідратації колоїдів цитоплазми, що підвищує тургор клітин та сприяє утриманні вологи рослинним організмом.

- Властивість калію регулювати діяльність продихів листової пластини підвищує стійкість культур до осматичних стресів.

- Калій виконує важливу функцію в засвоєнні та переміщенні поживних речовин, що надає йому статусу «Елемента Якості».

Потреба калію кг на 1 т вирощеної продукції

Озима пшениця

Озимий ріпак

Кукурудза

Соняшник

Соя

Горох

Нут

22

108

20

104

40

35

75

Міжнародний Інститут живлення рослин, США)

«КЕЛІК КАЛІЙ» - 50% K2O, 4,5% Калій ЕДТА

Спеціальне добриво «Келік Калій» незмінний лідер серед рідких калійних добрив для позакореневих підживлень. До його складу входить 50% калію у рідкій формі, частина якого хелатизована ЕДТА.

Конкуруючою особливістю добрива «Келік Калій» є сировина, з якої воно виготовлено (К2CO3) та наявності хелатуючого агента. Такі властивості забезпечують швидке проникнення та включення калію в метаболічні процеси рослин, що збільшує ефективність калійного живлення в другій половині вегетації.

Варто відмітити раціональність застосування добрива «Келік Калій» в період інтенсивного накопичення біомаси культурами – перші тижні після появи сходів. Позакореневі підживлення польових культур добривом «Келік Калій» в цей період покращують засвоєння іонів калію з ґрунту, забезпечують фізіологічно-необхідний баланс в обміні азоту й фосфору, стимулюють енергетичний та гормональний метаболізм. Рослини оброблені добривом «Келік Калій», краще споживають калій з ґрунтового комплексу, синтезують гормони росту - інтенсивніше накопичується вегетативна і коренева маса, не витягуються, формують міцні потовщені стебла та більш витривалі до впливу патогенів. За рахунок посиленого вуглеводневого синтезу, контрольованого функціонування продихів листової пластини добриво «Келік Калій» підвищує стійкість культур до абіотичних стресів, особливо за умов різких перепадів денних/нічних температур.

Практично підтверджена ефективність добрива «Келік Калій» щодо збільшення продуктивності польових культур при застосуванні його в другій половині вегетації. Порівняно з сульфатом, нітратом чи фосфатом до складу «Келік Калію» входить «чистий» калій, тому азот, сірка чи фосфор не блокують його включення в біохімічні реакції рослинного організму. За рахунок цього добриво підвищує концентрацію калію в тканинах листків, запускаючи так званий «калійний насос» - змушує рослини активніше поглинати елемент кореневою системою. Це збільшує об’єм потоку асимілянтів та активує синтез АТФ, яка забезпечує рослинний організм енергією для переміщення молекул вуглеводів від місць утворення до репродуктивних органів.

Позакореневі підживлення зернових колосових культур добривом «Келік Калій» в період наливу зерна забезпечують відтік поживних речовин в зернівку – збільшується маса, натура і якість зерна. У виробничих умовах одноразове застосування «Келік Калій» в період наливу зерна за рахунок покращення якісних характеристик забезпечує збільшення врожайності на 5-10%.

- Рекомендуємо застосовувати добриво «Келік Калій» на всіх сільськогосподарських культурах для позакореневих підживлень дозою 0,5-1,5 л/га.

«КЕЛІК КАЛІЙ-КРЕМНІЙ» - 20% K2O, 2 % калій ЕДТА, 13% кремнію

Спеціальне добриво «Келік Калій-Кремній» - менш концентроване за вмістом калію порівняно з добривом «Келік Калій», проте збагачене кремнієм та за рахунок унікальної технології виробництва містить хелатуючий агент ЕДТА. За рахунок поєднання калію та кремнію добриво «Келік Калій-Кремній» має багатофункціональний вплив на збільшення продуктивності культур.

Серед польових культур найбільшими кремнієфілами є соняшник, цукровий буряк та зернові колосові.

Основними функціями позакореневих підживлень посівів польових культур добривом «Келік Калій Кремній» є підвищення стійкості до несприятливих умов, що виражається в потовщенні епідермальних тканин, прискоренні зростання і посилення кореневої системи, покращення засвоєння інших елементів живлення; активування процесів фотосинтезу та підвищення якісних показників врожаю.

Механізм дії спеціального добрива «Келік Калій-Кремній»:

- Складники добрива сприяють зміцненню кремнецелюлозної мембрани, підвищують пластичність і механічну міцність тканин, що забезпечує зміцненню стебла – зменшення втрат від вилягання посівів, механічних пошкоджень та уражень шкідниками.

- «Келік Калій-Кремній» покращує діяльність кореневої системи - засвоєння ґрунтової поживи. За рахунок оптимізації кремнієвого живлення збільшується біомаса коренів та обсяг їхньої загальної і робочої абсорбуючої поверхні. Рослини оброблені добривом активніше синтезують вуглеводи та цукри та вирізняються посиленим кореневим диханням, що забезпечує позитивний ефект на діяльність мікоризи.

Під впливом складників добрива зростає асиміляція культурами азоту, кальцію, калію та магнію з ґрунту. Підвищується мобільність в рослинних тканинах іонів марганцю та бору. Симбіотична взаємодія калію та кремнію покращує азотний обмін, що зменшує надмірний синтез ауксинів – витягування рослин у висоту.

- Добриво «Келік Калій-Кремній» забезпечує потужний біостимулюючий вплив на активність фотосинтетичної діяльності культур. Калій підсилює асиміляцію СО2 та є невід’ємною складовою ензимів, що відповідають за утворення вуглеводів. Кремній підсилює сприйняття квантів світла молекулами хлорофілу «а», підвищує фотосинтетичний потенціал рослинного організму та сприяє біосинтезу необхідної кількості пластидних пігментів. Активує потенціал фотосинтетичних реакцій навіть за умов низької ФАР. Листя рослин, оброблених добривом «Келік Калій-Кремній», вирізняються темно-зеленим забарвленням та міцною листовою пластинкою.

- За рахунок присутності в добриві кремнію підвищується опірність культур до осматичних стресів. Раціональніше використовується волога та, за даними науковців, кремній здатен змінювати кут листя, що зменшує випаровування та значно впливає на охолодження листків за високої температури. Формування біокремнієвих структур на листовій поверхні забезпечують захист від пересушування листа.

- Практично підтверджено, що позакореневі підживлення зернових колосових культур добривом «Келік Калій-Кремній» у фазі колосіння підсилює функціонування листової поверхні, сприяє підвищенню озерненості колоса, перенаправлення асимілянтів до зернівки та за рахунок присутності кремнію, потовщення епідермального шару насіння та максимальне його виповнення.

- Позитивний вплив «Келік Калій-Кремнію» на урожайність пов’язаний з підвищенням захисних функцій рослинного організму – синтезом органічних метаболітів, які відповідають за захисні реакції.

Практично доведено, що рослини озимої пшениці, які оброблялись добривом «Келік Калій-Кремній» вирізняються підвищеною стійкістю до ураження грибковими хворобами (борошниста роса, септоріоз, фузаріоз), пошкоджень шкідниками (тля, злакова муха..).

Варто відмітити, що зменшення пестицидного навантаження на агроценоз є важливим критерієм при виборі технології за умов недотримання чергування культур в сівозміні, загущених посівах, нульовому чи мінімальному обробітку ґрунту.

- Рекомендовані норми для позакореневих підживлень польових культур добривом «Келік Калій-Кремній» - 0,5-1,5 л/га. Кратність обробок залежить від фізико-хімічних показників ґрунту.

Шановні аграрії, запрошуємо вас до співпраці! Інтенсивні технології вирощування сільськогосподарських культур не обмежуються вагою бункера, а передбачають отримання якісних стандартизованих показників, які є основним резервом харчової промисловості. Калійні добрива лінійки «Келік» - це одна з передумов отримання максимуму віддачі від застосованих технологій.

Завантажити в PDF