Функціональна діагностика

ФУНКЦІОНАЛЬНА ДІАГНОСТИКА ПОТРЕБИ КУЛЬТУР У МІНЕРАЛЬНОМУ ЖИВЛЕННІ

Застосування швидких, достатньо точних і простих методів діагностики мінерального живлення культур – це один із головних засобів управління мінеральним живленням культур та отримання високої ефективності від застосованих добрив. До такого методу належить метод функціональної діагностики потреби культур у мінеральному живленні.

Метод функціональної діагностики дозволяє оперативно протягом однієї години встановити потребу культур в сполуках азоту, фосфору, калії (хлоридному та сульфатному), магнії, кальції, марганці, міді, залізі, цинку, молібдені, сполуках бору, кобальті, йоді та надати рекомендації щодо застосування позакореневих коректорів мінерального живлення, антистресантів, регуляторів росту на конкретному полі під культуру, сорт, гібрид.

Функціональна діагностика визначає:
Об’єкт дослідження: тканини культур
Показники: N, P, KCl, K2SO4, Mg, Ca, Mn, Cu, Fe, Zn, Mo, B; Со, J.

Функціональна діагностика встановлює не кількісний вміст (мг/кг) елементів мінерального живлення в культурах, а їх потребу у відсотках (%).

Функціональна діагностика культур дозволяє:
• Встановити фізіологічну депресію культур, викликану різного роду стресами та усунути її в найкоротший термін ;
• Усунути появу фізіологічних хвороб, викликаних дефіцитом мінеральної поживи, підвищити толерантність культур до стресів;
• Заощадити кошти, які витрачаються на надлишкове застосування добрив;
• Отримати високу врожайність, її поліпшену якість, товарність;
• Отримати максимальну окупність застосованих добрив.

Управління мінеральним живленням культур від компанії «ВІТЕРА УКРАЇНА» базується на результатах аналізів ґрунту, води, добрив, функціональної діагностики потреби культур у мінеральному живленні та на науково-обґрунтованих рекомендаціях досвідчених спеціалістів-агрохіміків із застосування добрив.