Аналіз ґрунту

АГРОХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ ҐРУНТУ
визначення агрохімічних та фізико-хімічних показників на базі «Yara Analytical Services»:
Об’єкт дослідження: ґрунт.

Показники: доступні культурам P, K, Mg, Ca, S, Na, Mn, Cu, Fe, Zn, Mo, B; pH (H2O); ємність катіонного обміну (сума увібраних основ).

Переваги агрохімічного сервісу від “ВІТЕРА УКРАЇНА":

• Аналізи проводяться висококваліфікованими аналітиками лабораторії «Yara Analytical Services» за новітніми європейськими методиками, на сучасних аналітичних приладах, що гарантує достовірність результатів;
• Пропонується визначення оптимального спектру агрохімічних та фізико-хімічних показників в ґрунті, які за потреби можна й розширити;
• Аналізи проводяться за короткий термін, 21-30 днів;
• Надається якісний агрохімічний супровід: консультації вітчизняними та закордонними фахівцями, виїзд на поле, навчання;
• Гарантується висока окупність проведених аналізів.

Визначення доступних сполук фосфору в ґрунті за методом Олсена
Майже всі європейські лабораторії визначають доступні культурам сполуки фосфору за методом Олсена, оскільки порівняльна оцінка різних методів, проведених протягом тридцяти років, показала переваги методу Олсена. Діапазон використання цього методу дуже широкий: від кислих дерново-підзолистих і буроземних ґрунтів до чорноземів південних і темно-каштанових ґрунтів. Встановлено, що гранулометричний склад ґрунту та інші його властивості (вміст апатитів, кисле середовище), практично не впливають на результати аналізу, проведеного за методом Олсена. Дані, отримані за методом Олсена, на кислих і нейтральних ґрунтах завжди відповідають оцінці родючості ґрунтів. Адекватність оцінки фосфатного стану ґрунту підтверджена і біологічними методами. Отже, метод Олсена універсальний, тому його рекомендується застосовувати практично на всіх типах ґрунтів України (Христенко А.А., Іванова С.Є., Інститут ґрунтознавства і агрохімії імені А.Н.Соколовського, Харків, «Питание растений», № 2, 2011).