Аналіз ґрунту

Агрохімічний аналіз ґрунту проводиться на базі провідної лабораторії США AgSource Laboratories.

Показники, що визначаються:

Пакет 1 (Базовий): Доступні культурам N, P, K, S, Mg, Ca, Na, Zn, рН, рН буферний, ЄКО (ємність катіонного обміну, базова насиченість основами, розчинні солі, ОМ (органічна матерія), об’ємна щільність ґрунту.

Пакет 2 (Повний): Доступні культурам N, P, K, S, Mg, Ca, Na, Zn, Mn, Cu, Fe, B, рН, рН буферний, розчинні солі, ОМ (органічна матерія), ЄКО (ємність катіонного обміну), базова насиченість основами, об’ємна щільність ґрунту.

Протоколи досліджень кожного зразка ґрунту з рекомендаціями під три культури надаються фахівцями «AgSource Laboratories». Спеціалісти агрохімічного відділу ТОВ «Вітера Україна» інтерпретують отримані результати з урахуванням ґрунтово-кліматичних умов господарства.

За необхідності спеціалісти агрохімічного відділу ТОВ «Вітера Україна» проводять:

  • підготовчий аналіз поля - визначення зон відбору зразків (тип ґрунту, рельєф, знімки NDVI);
  • автоматичний відбір з GPS прив’язкою маршруту;
  • картографування полів.

Скориставшись послугою агрохімічного аналізу ґрунту від ТОВ «Вітера Україна» ви отримаєте:

  • Своєчасну інформацію – аналіз та надання рекомендації проводиться за короткий термін (до 20 днів).
  • Визначення придатності поля для вирощування тієї чи іншої культури.
  • Науково-обґрунтовані рекомендації щодо застосування макро- та мікродобрив, меліорантів під заплановану врожайність.
  • Високу окупність проведених аналізів - внесення необхідної кількості саме тих елементів мінерального живлення, яких не вистачає в ґрунті для вирощування запланованих культур.
  • Екологічно відповідальну програму внесення добрив/ меліорантів.